Showing all 14 results

Cáp vải cẩu hàng hay gọi cáp vải chằng hàng dùng để chằng buộc hay cẩu hàng,..

Cáp vải chia theo số tấn trọng tải khác nhau tuỳ cho mục đích sử dụng.

0788 511 888